Clad

Clad två riktigt bra smidda knivar från Japanska Satake Cutlary. Clad betyder laminering och det betyder att knivarna är smidda i tre lager av stål. En variant har VG10 som kärnstål och den andra MV-stål.